Engellilerin Sıfır Araç Alımındaki Mağduriyeti Artıyor!

ÖTV sıfırlanmasının ardından, engellilere tahsis edilen araç sayısındaki azalma ve bayilerin stoklarını öncelikli olarak engelli olmayan müşterilere sunma eğilimi, engelli vatandaşların sıfır araç alımında yaşadığı mağduriyeti daha da büyütüyor.

Engellilerin sıfır araç alımında karşılaştıkları zorluklar, engelli vatandaşların günlük yaşamlarında bağımsız hareket etme ve sosyal hayata katılma olanaklarını sınırlıyor. Bu durum, engelli bireylerin toplumla entegrasyonunu ve sosyal yaşama eşit şartlarda katılımını engelliyor.

Engelliler Derneği’nin bu konuda yeterince aktif olmaması ve gerekli adımları atmakta yetersiz kalması, engelli vatandaşların seslerini duyurma ve haklarını savunma noktasında büyük bir engel teşkil ediyor. Dernek, engelli vatandaşların yaşadığı zorluklarla ilgili daha fazla bilinçlendirme yaparak ve önerilen çözümler konusunda etkin

Limit Garabeti ve Bayilerin Ekstra Ücret Talepleri

Engellilerin sıfır araç alımında limit denilen bir uygulama ile karşı karşıya kalması, araç alım süreçlerinde daha fazla zorluk yaşamalarına yol açıyor. Bu limitler, engelli vatandaşların tercih edebileceği araç modellerini ve fiyat aralıklarını kısıtlıyor ve daha uygun fiyatlı veya özelliklere sahip araçlara erişimlerini engelliyor.

Ayrıca, bayilerin ÖTV’siz olarak hesapladıkları araçlar üzerinden 150 bin TL civarında ekstra ücret talep etmeleri, engelli vatandaşların zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Bu ekstra ücretler, engelli vatandaşların bütçelerini ciddi anlamda sarsarken, araç alımını neredeyse imkansız hale getirebiliyor.

Bu durum, engelli vatandaşların araç alımında karşılaştıkları haksız rekabet ve ayrımcılıkla mücadele etmelerini zorunlu kılıyor. Bayilerin ekstra ücret talepleri ve limit uygulamaları, engelli vatandaşların toplumla eşit şartlarda yaşama ve ulaşım hakkı elde etme çabalarını olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle, limit uygulamasının kaldırılması ve bayilerin ekstra ücret taleplerinin düzenlenmesi, engelli vatandaşların araç alımında yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için önemli adımlar olarak görülmektedir. Engelli vatandaşlar, bu konudaki taleplerinin dikkate alınarak, yaşam kalitelerinin artırılmasını ve toplumda daha eşit şartlarda yaşama hakkı elde etmeyi umut etmektedir.

Engelli Vatandaşların Talepleri ve Çözüm Önerileri

 1. Limitlerin kaldırılması:
 • Engelli vatandaşların araç alımında uygulanan limitlerin kaldırılması, daha geniş bir araç yelpazesinden seçim yapma imkânı sunarak mağduriyetlerin önlenmesine katkı sağlar.
 • Bu sayede, engelli vatandaşlar ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun araçlara ulaşabilecek ve yaşam kalitelerini artırabileceklerdir.
 1. Bayilere engelli satışı kotası:
 • Her bayiye belirli sayıda engelli satışı yapılmasını zorunlu kılan bir kota uygulanarak, engelli vatandaşların araç temininde adaletli bir dağılım sağlanmalıdır.
 • Bu kota sayesinde, engelli vatandaşların araç bulma zorluğu azalacak ve bayiler, engellilere yönelik daha duyarlı ve adil bir hizmet sunma konusunda teşvik edilecektir.
 1. Engelli olmayanların araç alımının düzenlenmesi:
 • Engelli vatandaşların araç alımında yaşadıkları mağduriyetlerin çözüme kavuşturulması için, engelli olmayanların engelli indirimiyle araç alımına yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 • ÖTV indirimleri ve benzeri avantajlar, engelli vatandaşların araç alımında yaşadıkları mağduriyetleri göz önünde bulundurarak yeniden düzenlenmeli ve adil bir araç alım politikası benimsenmelidir.
 1. Fiyat politikalarının gözden geçirilmesi:
 • Bayilerin engelli vatandaşlardan talep ettikleri ekstra ücretlerin ve fiyat politikalarının düzenlenmesiyle, engellilerin araç alımında maddi yükleri azaltılmalıdır.
 • Engelli vatandaşların bütçelerine uygun araçlara erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler ve destekler, araç alımında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yardımcı olacaktır.
 1. Kamu ve özel sektörün işbirliği:
 • Kamu ve özel sektörün işbirliği ile engelli vatandaşların araç alımında yaşadıkları zorlukların çözülmesine yönelik projeler ve politikalar geliştirilmelidir.
 • Bu işbirliği sayesinde, engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması ve toplumda eşit şartlarda yaşama hakkı elde etmeleri hedeflenmelidir.

Esnaflara Sunulan ÖTV’siz Araç Alımı ve Engelli Vatandaşlara Etkisi

 • Esnaf ve sanatkârlar için uygulanan ÖTV indirimi, ticari faaliyetlerde kullanılacak araç alımlarını teşvik etmek amacıyla sunulan bir avantajdır. Bu uygulama ile esnafların araç maliyetlerini düşürerek, ticari faaliyetlerini daha verimli yürütmeleri amaçlanmaktadır.
 • Ancak, ÖTV’siz araç alımının esnaflara sunulması, engelli vatandaşların araç temininde yaşadığı zorlukların artmasına neden olmaktadır. Özellikle sınırlı sayıda üretilen ve ithal edilen araçlar için, bayilerin stoklarını öncelikle engelli olmayan esnaf müşterilere sunma eğilimi, engelli vatandaşların sıfır araç alımında daha fazla mağduriyet yaşamasına yol açmaktadır.
 • Engelli vatandaşlar, esnaflara sunulan ÖTV indiriminden dolayı daha az sayıda araç seçeneği ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, engellilere uygun özelliklere sahip araçların temininde yaşanan zorlukları daha da artırmakta ve engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarını güçleştirmektedir.
 • Ayrıca, ÖTV indirimi uygulamasının, araç fiyatlarında dalgalanmalara ve spekülasyonlara neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, engelli vatandaşların bütçelerini daha da zorlayarak, araç alım süreçlerini olumsuz etkilemektedir.
 • Engelli vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması ve eşit şartlarda araç alımının sağlanabilmesi için, esnaflara sunulan ÖTV’siz araç alımının engelli vatandaşlara da yansıtılması ve bu konudaki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, engelli vatandaşlar, araç alımında yaşadıkları zorlukları aşarak, toplumda daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürebilirler.