6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye, taşıtlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili önemli bir yasa teklifini muhalefet milletvekilleri meclise getirdi. Bu öneri, özellikle belirli koşullar altında yeni araç alımları için ÖTV’den muafiyet sunarak afetten etkilenenlere ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu girişim, araç kaybının kayda değer bir zorluk olduğu, depremden ciddi şekilde etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım etmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Önerilen yasa ayrıca, hükümetin kurtarma sürecine yardım etme taahhüdünü yansıtan, depremde tahrip olan araçlar için ÖTV’nin geri ödenmesine ilişkin hükümler de içermektedir. Bu kapsamda özellikle kaskosu olmayan araçları da kapsayacak şekilde yeni araç alacak olanlara 3 yıl aracını satmama koşuluyla ÖTV muafiyetli sıfır araba satışından yararlanması için yasa teklifi meclise sunuldu.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem, birçok bölgede büyük hasara neden olan feci bir olaydı. Sadece çok sayıda can almakla kalmadı, aynı zamanda çok sayıda aracın imhası da dahil olmak üzere önemli maddi ve altyapı hasarına da neden oldu. Yeni araç alımları için ÖTV muafiyetinin dikkate alınması, etkilenen bölgelerde ekonomik yardım ve destek ihtiyacını kabul ederek bu felakete doğrudan bir katkı sunmak amacıyla yasa teklifi meclise sunuldu.

Türkiye’deki taşıtlara ilişkin ÖTV ile ilgili kanun teklifi, muafiyet tanınmasına ilişkin özel detaylar içermektedir. Öncelikle, muafiyet yeni araç alımları için geçerlidir ve önemli bir koşul, aracın üç yıllık bir süre boyunca satılmamasıdır. Bu tedbir, muafiyetin sağladığı rahatlamanın depremden etkilenen bölgelerdeki bireylere doğrudan fayda sağlamasını amaçlamak ve kısa vadeli ticari kazançlar için kötüye kullanım olasılığını önlemek için tasarlanmıştır.

Teklifin bu kısmı depremden ciddi şekilde etkilenen bölgelere sunulmaktadır. İlk defa araba alacaklara ÖTV muafiyeti sunan bu girişim, günlük yaşamda ve ekonomik faaliyetlerde ulaşımın önemini kabul ederek afette araçlarını kaybedenlere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Teklif, yeni araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlayarak, bu bölgelerde yaşayanların karşılaştığı yüklerin bir kısmını hafifletmeyi, toparlanmalarını ve normale dönmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu yasama önerisinin olası sonuçları önemlidir. Yasalaşırsa, yeni araçlara olan talebi artırarak otomotiv pazarını canlandırabilir. Bu da, özellikle depremden etkilenen bölgelerde ekonomiyi olumlu yönde etkileyebilir. ÖTV’den muafiyetin, afette ulaşım araçlarını kaybedenler için yeni araçları daha erişilebilir hale getirmesi ve böylece bu bölgelerin ekonomik toparlanmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır. İlk defa araba alacaklara devlet desteği verilmesi ekonomik olarak son derece önemli fırsatlar sunmaktadır.

Teklifte, depremde kaybolan veya tahrip olan araçlar için Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) iadesine ilişkin hüküm de yer alıyor. Teklifin bu yönü, bireylerin uğradığı kayıpları kabul ettiği ve bu kayıpların etkisini azaltmak için bir tür mali tazminat sunduğu için çok önemlidir.

Bu teklifin yasama süreci, yasalaşmadan önce birkaç adım içermektedir. Öncelikle ilgili komisyon tarafından incelenmeli ve onaylanması gerekmektedir. Bunu takiben, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayını alması gerekmektedir. Bu süreç, teklifin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve tartışılmasını sağlayarak, potansiyel olarak yasalaşmadan önce değişikliklere ve iyileştirmelere izin verecek bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu teklif şu an komisyon aşamasındadır. Meclise sunulduğunda buradan sizlere gerekli bilgiyi vermeye devam edeceğiz. Teklifin komisyon tarafından incelenmesi 2024 Ocak ayının sonunda bitecektir. Eğer teklif komisyondan geçerse 2024 Şubat ayından itibaren 3 yıl satmamak koşuluyla ilk defa sıfır araba alacaklar ÖTV indirimi ile devlet desteğinden yararlanabileceklerdir.