Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), engelli vatandaşların haklarını koruma ve iyileştirme konusunda önemli bir adım atma sürecine girdi. Refah Partisi İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları ve İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, TBMM’ye sunulan bir dizi önergeyle, engelli haklarına yönelik düzenlemeler talep ediyor.

Komisyonlar ve Kurullar için Engelli Temsiliyeti

İYİ Parti tarafından yapılan başvurularda, engelli vatandaşların temsilini güçlendirmeyi amaçlayan bazı maddeler öne çıktı. Bu maddeler arasında TBMM’de Engelli Hakları ve Ayrımcılığını Tespit Komisyonu kurulması ve bu komisyonlarda engelli konfederasyonlarının da temsil edilme hakkının sağlanması yer alıyor. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında kurulacak olan kurullarda ve komisyonlarda engelli federasyonlarına ve konfederasyonlarına temsil olanağı sağlanması da isteniyor.

Engelli Kuruluşlarına ÖTV Muafiyeti ve Diğer Haklar

Önergeyle birlikte, engelli vatandaşların ve onların kurduğu tüzel kişiliklerin haklarını genişletecek bir dizi madde de yer alıyor. Bu maddeler arasında, engellilerin kurmuş oldukları tüzel kişiliklerin engelli vatandaşların yararlandığı haklardan aynı şekilde yararlanabilmesi ve bu kuruluşların araç edinme ihtiyaçlarına yönelik olarak ÖTV’den muaf tutulması öneriliyor.

Asgari Ücret Altında Gelire Bakım Hizmeti

Engelli vatandaşların ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik bir diğer adım ise bakıma muhtaç engellilere yönelik. Eğer engellinin geliri asgari ücretin altında ise veya ailesi varsa ve bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının altında ise, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi isteniyor.

Engelli Araç Limitleri Artırılırsa Ne Kadar Olacak?

TBMM’nin önündeki en önemli önerge, engelli araç limitlerinin artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. İYİ Parti milletvekili, genelgeyle ÖTV limitlerinin dolar artışına paralel olarak artırılması gerektiğini belirtti. 2023 yılında engelli araç limiti 1.004.200 TL iken, yılın ilk ayında bu limit içinde yer alan araçların %60’ı limit dışı kaldı ve sıfır araçlara 6 aylık dilim içinde %50 zam geldi. Bu durum, 1 milyon TL altında kalan araçların çoğunun engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak açısından yetersiz kalmasına neden oldu.

Bu mesele, TBMM’nin Temmuz ayında yapacağı görüşmelerin önemli bir gündem maddesi olacak. Eğer yasalaşırsa, bu düzenleme Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Beklenti, mevcut 1.004.200 TL olan limitin 1.400.000 TL‘ye yükseltilmesi yönündedir.

Engelli vatandaşların karşılaştığı zorlukların çözülmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik bu önergeler, TBMM’nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına yön verecek gibi görünüyor. Bu düzenlemelerin kabul edilmesi durumunda, engelli vatandaşlar ve onları temsil eden kuruluşların daha fazla hak ve temsil hakkına sahip olmaları bekleniyor.

Tüketicinin Korunması ve Engelli Haklarının İyileştirilmesi

Önergelerde yer alan diğer maddeler arasında, engelli tüketicinin haklarının korunması da bulunuyor. Engelli bireylerin ürün kullanımından doğabilecek sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması için gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor. Bu, ürün ve hizmet sağlayıcıların, engelli tüketicilerin haklarını ön planda tutmaları ve gerekli düzenlemeleri yapmaları anlamına geliyor.

Önümüzdeki Dönemde Engelli Hakları

Önerilen düzenlemeler, Türkiye’deki engelli bireylerin yaşam kalitesini ve toplum içindeki haklarını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Engelli vatandaşların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için atılacak bu adımlar, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanmasında büyük önem taşıyor.

Özellikle engelli araç limitlerinin artırılması, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ve özgürlüklerini artıracak bir adım olarak görülüyor. Bu düzenleme, engelli vatandaşların daha geniş bir yelpazede araç seçeneğine erişimini sağlayacak ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olacak.

TBMM’nin Temmuz ayındaki görüşmeleri, tüm bu düzenlemelerin yasalaşıp yasalaşmayacağını belirleyecek. Engelli vatandaşlar ve hak savunucuları, bu önergelerin kabul edilmesi konusunda umutlu.