2024 yılında engelli araç limiti, yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış gösterecek. 2023 yılının sonunda belli olacak olan yeniden değerleme oranı yaklaşık %45 olarak hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, 1.004.200 TL olan güncel limitin %60 artırılarak yeni yılda engelli araç limiti olarak hesaplanması YDO oranlarının belli olmasıyla birlikte kesinleşti. Bu kapsamda 2024 engelli araç limitinin 1.591.200 TL olarak 2024 Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlandı.

2024 yılında uygulanacak engelli araç limitinin, yeniden değerleme oranı ve ek %3’lük bir artışın da dikkate alınarak belirleneceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, yeni yılın başında Resmi Gazete‘de yayımlanacak olan limitin 1.591.200 TL  olarak Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bu tutarı artırma yetkisi bulunmaktadır. Ancak ekonomik sıkıntılar ve vergilerin alınmak istenmesi bunu imkansız hale getirmektedir.

Bu artış, engelli vatandaşların daha üst segment araçlara erişebilmesine olanak tanıyacak ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Engelli araç limitinin her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi, enflasyonist etkilerin ve ekonomik şartların dikkate alınarak engelli vatandaşların daha uygun koşullarda araç sahibi olabilmesini hedeflemektedir.

Engelli vatandaşlar ve aileleri, yeni yılda uygulanacak engelli araç limitinin açıklanmasını dikkatle takip etmekte ve artışın yaşam kalitesine olumlu etkiler yapmasını ummaktadır. Yeni limitin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, engelli vatandaşlar yeni yılda daha geniş bir araç seçeneğine sahip olabileceklerdir.

2024 Engelli Araç Limiti ve ÖTV Muafiyeti

Ortopedik engellilere veya %90 engelli raporuna sahip vatandaşlar, 2024 yılında uygulanacak ÖTV muafiyetli engelli araç limitinden yararlanarak sıfır araba alabileceklerdir. Bu uygulama, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemekte ve onların daha üst segment araçlara erişimini kolaylaştırmaktadır.

2024 Engelli Araç Limiti ve Araç Seçenekleri

ÖTV’siz 2024 engelli araç limiti ile birçok SUV, Hatchback ve Sedan modeli tercih edilebilir. Engelli vatandaşlar, 1.591.200 TL’lik engelli araç limiti sayesinde daha geniş bir araç yelpazesine erişebileceklerdir. Bu durum, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırarak, toplumsal entegrasyon ve bağımsızlık konusunda önemli adımlar atmalarını sağlayacaktır.

2024 Yılında ÖTV’siz Araç Alma İmkânı

2024 engelli araçlar için sunulan 1.591.200 TL ile engelli vatandaşlar ÖTV’siz araç alabileceklerdir. Bu limit ve ÖTV muafiyeti sayesinde, engelli bireyler ve aileleri ekonomik açıdan daha avantajlı bir şekilde araç sahibi olabilecekler ve yaşamlarını daha konforlu hale getirebileceklerdir.

2024 Engelli Araç Limiti ve Resmi Gazete İlanı

Yeni yılda uygulanacak engelli araç limitinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, engelli vatandaşlar ve aileleri bu avantajlı teşvikten faydalanarak araç sahibi olabileceklerdir. Bu düzenlemenin, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Son yıllarda engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik atılan adımlar ve sağlanan teşvikler, toplumun bu konudaki hassasiyetinin arttığını göstermektedir. 2024 yılında uygulanacak engelli araç limiti ve ÖTV muafiyeti düzenlemesi, bu çerçevede yapılan çalışmaların bir parçasıdır.

Özellikle ortopedik engellilere ve %90 engelli raporuna sahip vatandaşlara sağlanan ÖTV muafiyeti, bu bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Düzenlemenin getirdiği avantajlar sayesinde, engelli vatandaşlar daha üst segment araçlara erişebilir hale gelecek ve bu sayede yaşam kalitesini artırabileceklerdir.

Ayrıca, 2024 yılında uygulanacak engelli araç limiti ile birlikte, engelli vatandaşlar ve aileleri daha geniş bir araç yelpazesine erişebilecek ve ekonomik açıdan avantajlı bir şekilde araç sahibi olabileceklerdir. Bu durum, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu ve bağımsızlığını desteklemek adına önemli bir adımdır.

Sonuç olarak, 2024 engelli araç limiti ve ÖTV muafiyeti düzenlemesi, engelli vatandaşların yaşam kalitesini ve toplumsal entegrasyonunu artırmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışmadır. Bu düzenlemenin etkilerinin takip edilerek, gelecekte engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik daha fazla destek ve teşvik sağlanması önem taşımaktadır.

İşte, Resmi Gazete’de yer alan 2024 engelli araç limitleri tebliğ metni:

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SERİ NO: 12)
MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200
TL’nin” ibareleri “1.591.200 TL’nin” şeklinde,
b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.004.200 TL’yi” ibaresi
“1.591.200 TL’yi” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Aşağıdaki linkten 2024 Engelli Araç Limiti için Resmi Gazete’de yayımlanan kararı okuyabilirsiniz.

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ RESMİ GAZETE